หน้าแรก > บันทึก > ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis)

เมษายน 20, 2010

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis) จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อ จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ – ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภายในประเทศ 12,931 รายการ
– ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ 256 รายการ
– งานวิจัยภายในประเทศ 58 รายการ
– งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 750 รายการ
– ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 130 รายการ
– งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมระดับนานาชาติ 110 รายการ

Advertisements
%d bloggers like this: